Škola pro Váš úspěch

Kdo jsme

Institut ekonomických studií FSV UK je přední vědecko-pedagogické pracoviště, které nabízí špičkovou výuku ekonomie a financí. Mezi českými ekonomickými vysokými školami nemáme konkurenci, což potvrzují přední zaměstnavatelé a odborná veřejnost. Podle mezinárodního žebříčku Global Ranking of Academic Subjects 2018 se Univerzita Karlova jako jediná ve střední Evropě řadí v oboru ekonomie mezi 100 nejlepších univerzit na světě a v oboru finance patří mezi 200 nejlepších univerzit ze 4000 hodnocených.

Poskytujeme vzdělávání na bakalářské (tříleté), magisterské (dvouleté), i doktorské úrovni (čtyřleté). Pokročilé kurzy vyučujeme výhradně v angličtině.

Výuka probíhá v komorní a vstřícné atmosféře. Do ročníku přijímáme každoročně 150 studentů, kteří se společně seznamují s nejnovějšími poznatky ekonomické teorie, řeší abstraktní i aplikované úlohy a spolupracují ve dvojicích nebo týmech. Studenti i vyučující se znají osobně, což přispívá k rodinnému a přátelskému klimatu školy.

Do světa ekonomie vás uvedou nejvýznamnější osobnosti působící v české ekonomické praxi i akademické sféře, mezi nimi například zástupci předních finančních společností a bank, autoři ekonomických publikací, bývalí členové vlády a profesoři kvalitních zahraničních univerzit.

Bakalářský a magisterský program byly jako první v ČR přijaty do programu CFA Institute University Recognition a nyní jsou součástí CFA Institute University Affiliation Program.

Dny otevřených dveří

Všechny zájemce o studium srdečně zveme na Dny otevřených dveří, které se konají v pátek 18. ledna 2019 a v pátek 7. června 2019 v naší budově v Opletalově ulici č. 26, Praha 1. V rámci Dne otevřených dveří budete mít možnost setkat se s naším vedením, vyučujícími i stávajícími studenty, prohlédnout si naše prostory a získat odpovědi na všechny otázky týkající se studia na IES FSV UK.

V průběhu ledna se uskuteční online webinář.  Více informací naleznete na webových stránkách IES FSV UK v průběhu prosince 2018.

Naši studenti

Studenti IES FSV UK organizují aktivní studentský život, jehož epicentrem je studentský spolek E-klub. Nabízí celou škálu akcí od diskuzí s předními ekonomy a úspěšnými absolventy, přes workshopy o možnostech stáží a studia v zahraničí, až po sportovní a společenské akce.

Největším projektem E-klubu je seznamovací kurz E-go, který je určen všem budoucím studentům prvního ročníku. Poznáte zde své nové spolužáky a od studentů z vyšších ročníků i od vedení školy se dozvíte důležité informace o studiu. Podívejte se na video z E-go 2014: