INSPIRATIVNÍ STUDIJNÍ PROSTŘEDÍ

Naši vyučující

Věříme, že kvalitní instituci mohou vytvořit pouze vynikající lidé. Své znalosti vám budou předávat například:

 

Oldřich Dědek

Člen Bankovní rady ČNB

Vladimír Dlouhý

Prezident Hospodářské komory ČR, bývalý ministr průmyslu a obchodu

Zdeněk Tůma

Partner KPMG, bývalý guvernér ČNB

Viktor Kotlán

Ředitel, Group Balance Sheet Management, Česká spořitelna, a.s.

Tomáš Richter

Právník, Clifford Chance

Tomáš Holub

Ředitel sekce měnové ČNB

... a mnoho dalších

Při výuce zhodnocujeme aktuální poznatky z výzkumu prováděného podle mezinárodních měřítek. Pedagogové přispívají do renomovaných zahraničních časopisů, ve kterých publikují i nositelé Nobelovy ceny za ekonomii.

Talentovaní studenti

Studenti mají možnost zapojit se do našich výzkumných projektů, seznámit se se špičkovými analytickými metodami a úzce spolupracovat s předními osobnostmi české akademické sféry. Mají možnost publikovat své absolventské práce v domácích i zahraničních nakladatelstvích. Veškerá iniciativa je vítána a podporována a aktivní zájemci o výzkum mají širokou škálu příležitostí, jak se realizovat. Spolupracujeme také s firmami, které výzkum podporují a umožňují tak mladým lidem rozvinout svůj potenciál.

Naši studenti se také zapojují do mezinárodních soutěží, kde je aktivně podporujeme. Vynikajících úspěchů dosahují v soutěžích o nejlepší diplomové práce (Global Development Network Award, Irving Fisher Committee Award, Financial Risk Management Award) a v týmových soutěžích (Global Management Challenge, CFA Institute Research Challenge).